Tjeckiska tonåringar dricker mer

Var femte tjeckisk tonåring dricker sig berusad minst tre gånger i månaden. Antalet har stigit vid varje mätning sedan 1995. Däremot har antalet unga som prövat marijuana minskat.

Antalet sextonåringar i Tjeckien som regelbundet dricker sig berusade ökar stadigt och är nu uppe i tjugo procent. Hela 15 procent av ungdomarna dricker öl och sprit minst sex gånger i månaden.

Å andra sidan har antalet som testat marijuana sjunkit för första gången sedan undersökningarna staratades 1995. Inställningen till tobak har inte ändrats alls. Hela 25 procent av sextonåringarna rökere dagligen. Det visar den tjeckiska delen av den stora europeiska undersökningen av skolelevers drogvanor, ESPAD.

I Tjeckien deltog 3 913 elever. Bland resultaten märks att 98 procent av de tjeckiska ungdomarna någon gång druckit alkohol. Att jämföra med de senaste resultaten från svenska skolelevers drogvanor där endast 56 procent av eleverna i samma ålder uppger att de testat alkohol.

Glädjande i den tjeckiska undersökningen är att färre prövat marijuana. Det är dock fortfarande skyhöga nivåer jämfört med Sverige. Av de tjeckiska ungdomarna i 2011 års undersökning har 42 procent någon gång använt marijuana. I 2007 års undersökning var det så mycket som 45 procent. Bland svenska elever var det 7-8 procent som i den svenska årliga drogvaneundersökingen 2011 uppgav att de testat cannabis.

Den europeiska drogvaneundersökningen ESPAD, the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, har genomförts vart fjärde år sedan 1995. Senaste tillfället var våren 2011 då 39 länder deltog. Sammanställningen av resultatet kommer att publiceras den 31 maj i år.

Undersökningen koordineras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Eva Ekeroth

Mer från Accent