Ökning av drogerfarenhet bland äldre i England

Hittills har droganvändning mest förknippats med unga. Nu verkar en ändring vara på gång, åtminstone i England.

Ny forskning som publicerats i tidskriften Age and Ageing har funnit att andelen 50 – 64- åringar som någon gång testat narkotika har ökat tio gånger sedan 1993. Studien noterade också att droganvändningen var betydligt vanligare i centrala London än i övriga England.

Cannabis var den vanligaste drogen. Den hade använts av 11,4 procent av 50 – 64-åringarna, men bara av 1,7 procent av dem över 65. I centrala London var det hela 42,8 procent av 50 – 64- åringarna som använt cannabis någon gång. Den senaste månaden var det dock betydligt färre som använt drogen, 1,8 procent.

År 1993 var det 1 procent av 50 – 64-åringarna som testat narkotika, 1,0 procent.

Eva Ekeroth

Mer från Accent