Tandläkare bäst lämpade att hitta riskkonsumenter

Tandläkare borde fråga patienter om deras alkoholvanor anser walesiska experter, enligt Wales online.

Tandvården har en unik möjlighet att hitta riskkonsumenter av alkohol om de inkluderar frågor om alkoholkonsumtion i sina vanliga frågor om patientens hälsa.

− Tandläkaren kan vara den som först upptäcker de cancerformer i munhåla och svalg som stor alkoholkonsumtion kan ge, säger Jonathan Shepherd, professor i mun- och käkkirurgi vid University of Cardiff´s School of Detistry, och artikelns huvudförfattare.

Stora mängder alkohol kan påverka munhälsan, skriver experterna i the Royal College of Surgeon´s Dental Journal. Dels genom skador som uppkommer under berusning, och dels genom att orsaka allvarliga sjukdomar som cancer i munhålan, struphuvudet, svalget och matstrupen samt tandröta och skador på tandemaljen.

De föreslår att patienterna vid behov erbjuds motiverande samtal och rådgivning av tandhygienist eller tandsköterska och därefter eventuell behandling.

Experterna menar att tandvården är bättre lämpad än sjukvården att hitta patienter med riskabel alkoholkonsumtion beroende på att de flesta uppsöker tandläkare regelbundet i förebyggande syfte. Till läkare går man bara om man är sjuk.

Eva Ekeroth

Mer från Accent