Systemet utreder hemleverans av alkohol

Systembolaget har beslutat att utreda om hemleverans av alkohol ska införas. ”Jag är inte alls förvånad över att Systembolaget vill ta det här steget. Politikerna borde ha gjort något för att stoppa alla utländska aktörer som redan säljer alkohol på nätet med hemleverans”, säger Anna Carlstedt, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Kostnaden för hemleverans av alkohol från Systembolagets nätbutik skulle baseras på den faktiska kostnaden på en marknadsmässig nivå, enligt Systembolaget. Leveransen skulle ta några dagar och samma krav på försäljningen som gäller i Systembolagets butiker skulle gälla, det vill säga att den som är underårig, berusad eller misstänks planera lagning nekas köp.

Anna Carlstedt är oroad över Systembolagets beslut eftersom hemkörning skulle öka tillgängligheten.

– Men om det ska vara hemleverans så är det ju ändå bra att det är Systembolaget som ska göra det.

Det stora problemet är att det redan i dag är möjligt att beställa alkohol av utländska aktörer på nätet och få den hemlevererad, enligt Anna Carlstedt.

– De här aktörerna drivs av privata vinstintressen och vill tjäna så mycket pengar som möjligt på att sälja alkohol, och så vill vi inte ha det i Sverige. Maria Larsson sa redan 2008 att de här aktörerna skulle stoppas, men sedan har det inte hänt något. Så jag förstå att Systembolaget vill göra något för att möta de andra aktörerna.

Anna Carlstedt vågar inte spekulera i om det kommer att bli någon hemleverans från Systembolaget eller inte.

– Men jag hoppas att att det här kommer upp i riskdagen och att blir en ordentlig debatt. Det vi ser är att hela alkoholpolitiken håller på att rustas ner och det här är en liten del av det.

Utanför riksdagen har debatten om huruvida Systembolaget bör köra hem alkohol till sina kunder eller inte redan pågått ett tag. Jan Halldin, leg läk, med dr och tidigare alkohol- och socialläkare, är en av dem som har deltagit i den debatten, och han är förvånad över att Systembolaget nu ska utreda hemleverans av alkohol.

– Jag trodde aldrig att det här förslaget skulle gå igenom, men nu verkar det ju vara på gång, trots de skador alkoholen ställer till med. Det finns väldigt mycket som talar emot hemkörning, så jag tycker att det är väldigt konstigt att man går vidare med ett sådant här förslag, säger han.

Det största problemet med hemkörning från Systembolaget är att det skulle göra alkoholen mer tillgänglig, vilket riskerar att öka alkoholmissbruket, enligt Jan Halldin. Ett annat stort problem är att det skulle bli svårt att kontrollera att den som köper verkligen är 20 år, opåverkad och inte planerar langning, anser han.

– Det enda som jag kan se som talar för hemkörning är att man tillfredsställer den stora massan. Medelklassen tycker att det är bra, men vi måste ta ansvar även för andra, för dem som har problem, säger Jan Halldin.

Systembolagets vd Magdalena Gerger anger som skäl för hemkörning att Systembolaget måste fortsätta att utveckla sin service för att behålla allmänhetens starka förtroende.

Jenny Stadigs

Mer från Accent