Systembolagets försäljning ökar

Lågkonjunkturen har inte påverkat försäljningen på Systembolaget. Försäljningen under januari ökade med nästan åtta procent i jämförelse med samma period 2008.

Försäljningsökningen är tydlig i alla varugrupper. Sammantaget ökade försäljningen räknat i ren alkohol med 7,7 procent. Ökningen är något större i norra respektive södra Sverige. Förklaringen är sannolikt att den försvagade kronan gjort det mindre lönsamt att handla alkohol i utlandet.

– Trettondedag jul inföll i år på en tisdag, vilket innebar extra helgförsäljning jämfört med januari förra året. Att Finland höjt alkoholskatten med 10 procent den 1 januari 2009 påverkar också försäljningen i Systembolagets butiker vid gränsen. Lågkonjukturen har dock inte påverkat försäljningen ännu säger Systembolagets vd Anitra Steen. 

Systembolagets statistik visar också att försäljningen av det alkoholfria sortimentet ökade med nästan 18 procent.

Pierre Andersson

 

Fakta: Så mycket ökade försäljningen

Sprit: +2,7%

Vin: +10,1%

Starköl: +7,1%

Cider/blanddrycker: +9,0%

Alkoholfritt: +17,7%

Ren alkohol: +7,7%

Mer från Accent