Langning

Systembolaget vill få äldre syskon att sluta langa

4 av 10 unga har bett sitt storasyskon köpa ut. I en ny kampanj vill Systembolaget ge dem argument att stå emot.

En ny Sifo-undersökning, som Systembolaget låtit göra, visar att fyrtio procent av alla unga bett ett äldre syskon köpa alkohol åt dem.

– Vi vet från de drogvaneundersökningar som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) att äldre kompisar, syskon och deras kompisar är de vanligaste langarna. Syskonrelationen är ju speciell så därför ville vi titta lite närmare på den och vilken roll äldre syskon spelar, säger Therese Elmgren, pressansvarig på Systembolaget, till Accent.

Systembolagets undersökning visar också att sju av tio ser sina storasyskon som förebilder.

– Intressant att de äldre syskonen har så stor betydelse och att de yngre ser dem som förebilder i så stor uträckning. De äldre kan ha svårt att säga nej när de får frågan om att köpa ut. De har en lite oklar roll: är man kompis eller är man en vuxen förebild? säger hon.

Systembolaget startar nu en kampanj för att få äldre syskon att säga nej. Bloggarna Flora Wiström, Margaux Dietz och Ellen Bergström har gjort filmer tillsammans med sina respektive syskon där de reflekterar över hur viktig syskonrelationen är och hur det känns när ens yngre syskon ber en köpa ut alkohol.

– Vi vill lyfta fram att det spelar roll om man säger nej. Många säger ja av missriktad omtanke. De tänker att det är bättre att de köper ut än att syskonet går till någon okänd, men CAN:s undersökningar visar att sex av tio skulle avstå från att dricka om inte någon de känner köper ut, säger Therese Elmgren.

Videoserien med bloggarna går under benämningen ”Syskonband” och kommer att spridas via bloggarnas respektive Systembolagets egna kanaler. Se filmen med Flora Wiström och hennes bror.

Mer från Accent