Systembolaget populärare än någonsin

Magdalena Gerger på Systembolagets årsstämma. Foto: Pierre Andersson

Två av tre svenskar stöder Systembolagets ensamrätt att sälja alkohol. Så högt har stödet inte varit sedan mätningarna började. Siffrorna presenterades av vd Magdalena Gerger på Systembolagets årsstämma idag.

Redan 2008 var stödet för Systembolaget rekordhögt bland den svenska befolkningen. I de nya mätningarna, som rör 2009, har man gått ytterligare uppåt på popularitetsindex – från 64 procent till 66 procent.

– Det sociala uppdraget är grunden till att vi har det här förtroendet från våra kunder, säger Magdalena Gerger. Men självklart beror det också på den service vi ger. Våra medarbetare är de som får högst betyg i de här mätningarna.

Magdalena Gerger berättade också att ålderskontrollerna har förbättrats. Varje år låter man ett oberoende företag göra 600 kontroller med människor mellan 20 och 25 år. Målet för 2009 var att kassapersonalen skulle kolla legitimation på 91 procent av dem. Resultatet blev 93 procent.

– Vi har aldrig varit bättre på ålderskontroller än vi är nu, säger Magdalena Gerger, som under hela sitt tal på stämman poängterade vikten av en balans mellan det sociala uppdraget och en god service till kunderna.

Något som troligen bidragit till att höja Systembolagets popularitet är konceptet med självbetjäningsbutiker. Under 2010 kommer ytterligare 25 butiker att byggas om till självbetjäning och målet är att samtliga butiker ska vara ombyggda till 2012.

Pierre Andersson

Mer från Accent