Synen på alkohol delar kyrkan 

Hälften av Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter säger nej till alkoholdrickande i kyrkans lokaler – den andra hälften säger ja. Det visar en enkät som Kyrkans tidning har gjort.

I Stockholm, Strängnäs, Linköping och Göteborg tillåter sju av tio församlingar och samfälligheter alkoholförtäring i kyrkans lokaler vid uthyrning, enligt Kyrkans tidnings enkät. I Luleå och Karlstad är den siffran bara en av tio.

Bland de församlingar som tillåter alkoholdrickande i lokalerna finns dock ofta regler om att det ska ske med måttlighet, enligt kommentarer som församlingarna lämnat i enkätsvaret.

Totalt svarade 459 av Svenska kyrkans 804 församlingar och samfälligheter på enkäten.

Jenny Stadigs

Mer från Accent