Sveriges bristande vård är en miljardförlust

Missbruket kostar samhället 150 miljarder per år. Trots det satsas bara 16,5 miljarder per år på missbruksvård. Siffrorna presenteras av regeringens utredare av missbruksvården Gerhard Larsson på Svenska Dagbladets debattsida.

Alkoholmissbruket kostar 66 miljarder kronor varje år. Motsvarande siffra för narkotikamissbruket är 62 miljarder. Läkemedelsmissbruket kostar 20 miljarder årligen. Det visar nya beräkningar från Gerhard Larssons pågående utredning av den svenska missbruksvården.

Totalt satsar kommuner och landsting 16,5 miljarder årligen på missbruksvård.

Vården når i dag, enligt utredningen, endast 1 av 5 missbrukare. Sverige beräknas ha cirka en halv miljon människor som missbrukar någon drog. Det innebär att 400 000 personer i Sverige inte får behandling för sitt drogberoende.

– Kostnaderna för bortfall vid jobb, kriminalitet, fängelse och annat är mycket högre än vad det kostar att satsa på vård. Det är bättre att använda skattepengarna tidigare och lägga dem på vård i stället för konsekvenserna av missbruk, sade Gerhard Larsson till Accent på mässan Drogfokus i Örebro.

Gerhard Larsson för på SVD:s debattsida fram en rad punkter som han anser behöver förbättras inom den svenska beroendevården.

Man behöver bli bättre på att tidigt se riskbruk och erbjuda insatser. Kompetensen behöver höjas genom att utbildningarna förbättras. Sjukvårdens och socialtjänstens insatser måste samordnas bättre. Tvångsvården måste ske på ett rättsäkert sätt. Tillgängligheten måste förbättras.

”Effektiv missbruksvård som ges utifrån evidensbaserade metoder är en för samhället lönsam investering”, skriver Gerhard Larsson i debattartikeln.

Joanna Wågström

Mer från Accent