Sveriges annonsörer: “Företagen borde rannsaka sig själva”

Det kan bli svårt för IOGT-NTO att få gehör för att alkoholreklam inte ska få visas i Sverige, enligt Sveriges annonsörers jurist Tobias Eltell. Men att frågan lyfts är bra, enligt honom.

– På sätt och vis är det bra att anmälan lyfter frågan om socialt ansvar, det tycker jag att den gör, och det är viktigt. Det finns skäl för alla annonsörer att rannsaka sig själva och se över sin reklam och fråga sig om det här är riktigt och måttfullt, säger han.

IOGT-NTO har anmält 32 företag som på olika sätt varit delaktiga i att alkoholreklam visas i tv i Sverige till Konsumentombudsmannen, KO, och Granskningsnämnden för radio- och tv. Enligt IOGT-NTO bryter de här företagen mot svenska lagar och kan beläggas med förbud och böter.

Men Tobias Eltell är tveksam till om anmälan håller juridiskt. Han menar att EU:s tv-direktiv, som säger att det är sändningslandets lagar som gäller, står över de svenska lagarna som förbjuder alkoholreklam i tv och radio.

– Jag tror att det blir svårt att få ett genomslag för att alkoholreklam som sänds från Storbritannien ska förbjudas i svensk tv. Men det ska bli intressant att se vad den här anmälan leder till, säger han.

Men även om reklamen sänds från ett annat land tycker Tobias Eltell att det är viktigt att företagen som gör reklam för alkohol tar sitt ansvar.

– Rent generellt gäller i alla medier att alkoholreklam inte ska vara påträngande och uppmana till alkoholkonsumtion, det tycker jag är viktigt. När det gäller den tv-reklam som sänds från Storbritannien tycker jag att det är ganska blandat och det finns reklam som inte lever upp till kraven. Företagen måste ta sitt sociala ansvar.

Joanna Wågström

Mer från Accent