Sverige tappar fart i narkotikafrågan

WIEN/STOCKHOLM Sverige bär inte längre ledartröjan för en internationell restriktiv narkotikapolitik. Något som märks inför veckans stora FN-möte om narkotika i Wien dit regeringen bara sänder tjänstemän, inte någon politiker.

FN:s narkotikakommissions 55:e möte, Commission on Narcotic Drugs (CND), ett årligt möte om global drogkontroll, samlar representanter från medlemsländernas regeringar.

Den restriktiva strategin utmanas nu alltmer av de som anser att den har misslyckats och till och med är skadligare än drogerna själva. Såväl legaliseringsförespråkare som vill släppa narkotika fritt, som de som anser att mänskliga rättigheter för missbrukare kränks och vill öppna mer för skadelindring (harm-reduction), hörs alltmer.

Flera kända personer och ex-presidenter har slutit upp och kritiserar ”kriget mot narkotikan” och vill ändra på FN-konventionerna som utgör grund för de flesta länders narkotikapolitik.

Det är bråttom att svara upp, menar departementsrådet Christina Gynnå Oguz.

Ja, det brinner i knutarna. FN-mötet stundar, en ny EU-strategi ska tas fram, och det pågår en internationell debatt där konventionerna ifrågasätts och namnkunniga personer, som Kofi Annan, är kritiska och kan tänka sig tillåta vissa narkotika, säger hon till Drugnews.

Hon leder den svenska delegation som i veckan i Wien ska söka allians med amerikaner och ryssar, värna nuvarande konventioner och behandla ett tiotal resolutionsförslag på FN-mötet. Det kommer tjänstemän från Socialdepartementet, UD, Folkhälsoinstitutet och Läkemedelsverket tillsammans med ambassaden i Wien till förhandlingarna.

Christina Gynnå Oguz har stor erfarenhet av narkotikafrågor och internationellt samarbete. Hon var tidigare biträdande nationell narkotikasamordnare, har arbetat i FN:s narkotikakontrollorgan, UNODC, som enhetschef för efterfrågeminskning och varit dess högsta chef i krigsdrabbade Afghanistan där merparten av världens heroin tillverkas.

Men flera andra länder har även politisk nivå på plats vid mötet, exempelvis Bolivias president Evo Morales som utmanat FN-systemet genom att lämna en av narkotikakonventionerna för att landet ska kunna fortsätta med kokaodling för traditionellt tuggande. Andra länder kommer med antidrogtsar, ministrar och experter på hög nivå.

I sin utredning  till regeringen konstaterar Gynnå Oguz att Sverige, som länge varit drivande i drogfrågor, har tappat fart och måste bli bättre på globalt samarbete, försvara FN:s konventioner och föra ut en den svenska strategin. Hon vill se mer fokus på FN och EU, mobilisera universitet och föreningsliv och få till stånd en mer effektiv nationell organisation i det internationella arbetet.

– Vi måste bli mer tydliga med vår linje. Gå från reaktion till att ta initiativet och agera, bilda allianser och hålla oss mer ajour, säger hon och önskar att en senior företrädare tillsätts att leda arbetet.

Men sedan förslagen lämnades i höstas har det varit tyst. Flera svenska veteraner på internationell narkotikapolitik arbetar inte längre med dessa frågor. Inte heller Christina Gynnå Oguz – förutom veckans uppdrag i Wien – ”men jag är intresserad och tror jag har något att bidra med”.

Politiskt ansvariga på Socialdepartementet uppger att hennes utredning tar upp viktiga frågor, och att den nu internbereds.

– Vi tittar närmare på förslagen, men vet inte när det är klart. Sverige ska ha en fortsatt ledande roll och inflytande på drogområdet, frågan är hur vi bäst kan kommunicera politiken, säger Göran Holmström, politiskt sakkunnig hos ansvarig minister Maria Larsson (KD), till Drugnews.

Det står och väger i narkotikapolitiken i världen, men regeringen sänder ingen politiker till Wien?

– Ja, så är det, det är ett slags momentum. Vi bör förbereda en motoffensiv, vi har absolut inte nedprioriterat narkotikafrågan. Men FN-mötet i år är inget högnivåmöte och därför skickar vi ingen minister, säger Holmström.

Samtidigt har Obama-administrationen utryckt att man ser Sverige som en förebild på narkotikaområdet – för lyckad balans av förebyggande, kontroll och vård och mindre drogproblem – och vill öka samarbetet. Maria Larsson har länge haft en öppen inbjudan till att besöka drogtsar Gil Kerlikowske, men under sin USA-resa i höstas ställde hon in träffen i sista minuten.

Sven-Olov Carlsson är styrelseordförande för det restriktiva nätverket World Federation Against Drugs.

– Det är väldigt tyst från regeringen, vi saknar den politiska nivån som verkar ha blivit mindre aktiv på internationella arenan. Det innebär att folkrörelser får dra ett tyngre lass för att stå emot legaliseringsivrare som på bred front och med stora resurser försöker vinna mark, säger han.

På måndag eftermiddag talar han på ett sidoarrangemang i Wien, tillsammans med IOGT-NTO:s Juniorförbund, om hur barnkonventionen kan användas i drogförebyggande arbete. Han vill se mer fokus på prevention, betona att barn har rätt till en drogfri uppväxt, och utveckla vård och behandling där målet bör vara drogfrihet.

Sven-Olof Carlsson medger att det finns brister i globala drogstrategin idag.

– Visst ska beroendes rättigheter beaktas och våldsutvecklingen i Mexiko oroar. Men lösningen är inte att släppa knarket fritt. Det vore att öppna dammluckorna och hamna ur askan i elden, säger Sven-Olov Carlsson.

Av Drugnews/Sven Liljesson

Mer från Accent