Sverige avvisar kokabladstuggning

DRUGNEWS. Sverige avvisar Bolivias förslag till att undanta kokablad från FN:s narkotikakonvention. Protesten lämnades i torsdags till Bolivias ambassadör och även i en not till FN:s högkvarter i New York.

Sveriges avvisande av förslaget som i praktiken skulle tillåta odling och tuggning av kokablad lämnades av barn- och äldreminister Maria Larsson till Bolivias ambassadör. Protester måste lämnas senast 31 januari av några regeringar, annars skulle förslaget automatiskt ha trätt i kraft.

Barn- och äldreminister Maria Larsson.

Maria Larsson sade vid mötet att förslaget ”utgör en allvarlig risk för politiskt prejudikat som direkt bryter mot det internationella regelverket för bekämpning av droger.” Samt skulle ge negativa signaler som inte går förena med åtgärder i bekämpning av handel och användning av narkotika.

Bolivia har begärt en ändring av 1961 års narkotikakonvention för att tillåta kokabladstuggning. Landets president Evo Morales – själv tidigare kokaodlare – passade på vid ett FN-möte om narkotikakontroll i Wien våren 2009 att under uppseende former argumentera om landets tradition, att växten är medicin, inte narkotika, och tuggade själv kokablad i talarstolen.

Koka har länge odlats och tuggats i Bolivia vid hårt arbete och vandringar, och används även i te. Samma växt är också ingrediens vid tillverkning av kokain, som missbrukas alltmer i Europa.

För att söka stöd åt sitt förslag om kokatuggande har vänsterregeringen i Bolivia gjort en propagandaturné i Europa. Utrikesminister David Choquehuanca avser besöka bland andra Spanien, Frankrike, Storbritannien och Sverige. Men besöket i Sverige är nu inställt enligt svenska utrikesdepartementets presstjänst, rapporterar hemsidan Actnow.

Drugnews/SL


Mer från Accent