Svenskarna handlar mindre alkohol utomlands

Trots att Systembolaget slår försäljningsrekord ökade inte den totala alkoholkonsumtionen i Sverige under första halvåret 2009. Den främsta förklaringen är att den så kallade reseinförseln har minskat kraftigt under samma period.

Siffrorna presenteras i en ny kartläggning från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Sorad.

– Den kraftiga minskningen av reseinförseln motsvarar ungefär försäljningsuppgången på Systembolaget, det innebär att alkoholkonsumtionen totalt sett är oförändrad, säger Mats Ramstedt på Sorad.

Privatinförseln i samband med resor minskade med 30 procent under årets första sex månader. Minskningen är både ett resultat av minskat resande och att en mindre andel av resenärerna valde att köpa med sig alkohol hem.

– Alkohol är en priskänslig vara och den försvagade kronkursen gör att priserna svenskarna möter utomlands har blivit högre.

En annan förändring är att köp av smuggelsprit nu ökar för första gången på flera år. Första halvåret 2008 stod smugglad alkohol för 0,29 liter ren alkohol i den totala konsumtionen. Nu är samma siffra uppe i 0,35 liter, en ökning med 18 procent.

– Det är för tidigt att prata om ett trendbrott, men en förklaring kan vara att intresset för billig smuggelsprit ökat något i grupper som får det sämre ekonomiskt, säger Mats Ramstedt. En annan förklaring kan vara att nivån var exceptionellt låg förra året och att uppgifter om smuggling generellt sett är mer osäkra.

Pierre Andersson

Mer från Accent