Svenska ungdomar dricker mindre

Svenska niondeklassare dricker mer sällan än sina kamrater ute i Europa. Däremot dricker de förhållandevis stora kvantiteter när de väl dricker. Dessutom dricker flickor lika mycket som pojkar, vilket sticker ut i ett europeiskt perspektiv. Det visar Socialdepartementets och CANs ESPAD-undersökning som släpptes i dag.

Undersökningen – som genomförs vart fjärde år sedan 1971 – syftar till att kartlägga europeiska 15-16-åringars alkohol, tobaks- och drogvanor. I år har man fått in data från 39 länder och 105 000 elever har deltagit.

Undersökningen visar att Sverige ligger ganska bra till när det gäller den totala alkoholkonsumtionen bland unga – och att konsumtionen har minskat något sedan förra undersökningen och ännu mer i ett 10-årsperspektiv. Mest dricks det i Tyskland, Danmark och Grekland tätt följda av Spanien, Frankrike och Italien. Minst i övriga nordiska länder, samt Balkan.

-Bland de svenska ungdomarna har antalet som druckit alkohol de senaste 30 dagarna minskat på senare år. Däremot dricks det ganska mycket vid varje tillfälle. På så vis skiljer sig svenska ungdomar från övriga Europa, säger ESPAD-koordinatorn Björn Hibell.

Mest har konsumtionen gått ner bland pojkar. Även flickor dricker mindre, men där är inte minskningen så påtaglig. Svenska pojkar och flickor dricker i dag ungefär lika mycket, vilket är ovanligt i ett europeiskt perspektiv.

-Det är svårt att säga varför det ser ut så här i Sverige. Men en tanke är att vi ligger i framkant när det gäller kvinnors rättigheter och möjligheter, vilket i detta fallet får negativa konsekvenser, konstaterar Björn Hibell.

Vad gäller narkotika är svenska ungdomar relativt återhållsamma. ESPAD-undersökningen visar dock på en ökad tolerans för cannibis.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer