Svenska Carnegie Institutet kräver generell definition av narkotika

Det tar för för lång tid att narkotikaklassa varje nytt preparat för sig – alla de medel som har en viss verkan på hjärnan måste börja räknas som narkotika. Det anser Peder Langenskiöld, verksamhetschef på Svenska Carnegie Institutet.

”På nätet görs reklam för nya droger med starka narkotikaliknande effekter men med en kemisk struktur som är utformad för att undgå narkotikaklassning. Men detta kryphål är fullt möjligt att täppa till – om den politiska viljan finns”, skriver Peder Langenskiöld på Svenska dagbladets debattsida Brännpunkt.

Han anser att det nuvarande systemet med uppräkning av varje preparat på särskilda narkotikaförteckningar är otillräckligt och innebär att den svenska narkotikakontrollen hela tiden släpar efter.

Vissa jurister anser att en generell narkotikaklassning skulle äventyra rättssäkerheten, men Peder Langenskiöld håller inte med om det. Som skäl för sin ståndpunkt anger han att svensk lagstiftning redan använder sig av verkansbaserade definitioner när det gäller bland annat gift, skjutvapen och sprängmedel.

Peder Langenskiöld anser inte att de justeringar av narkotikalagstiftningen som regeringen nu har föreslagit riksdagen räcker på långa vägar.

”Den enda slutsatsen är att regeringen inte vill göra något grundläggande åt det ökande flödet av narkotikalika droger. Hållningen att ’vänta och se’ tills det finns övertydliga indikationer på missbruk leder till att ett stort antal ungdomar riskerar allvarliga förgiftningar eller i värsta fall för tidig död, eftersom en rad giftiga droger förblir okontrollerade under lång tid”, skriver Peder Langenskiöld.

Jenny Stadigs

Mer från Accent