WHO

Svensk expert till WHO

Maria Renström, chef för regeringens ANDT-sekretariat, lämnar Socialdepartementet för att arbeta med narkotikapolitik på Värlshälsoorganisationen (WHO).

Maria Renström ska främst arbeta med narkotikapolitik på WHO, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande idag.

Inför det särskilda möte om narkotika som kommer att hållas i FN:s generalförsamling år 2016 ska hon bidra till WHO:s narkotikastrategiska arbete. Enligt Socialdepartementet kommer det mötet att vara avgörande för om FN:s narkotikakonventioner får fortsatt stöd.

– Trots att vi mister Maria Renströms insatser på hemmaplan i Sverige, är jag mycket glad över att vi genom Maria Renström kan bidra till FN:s narkotikapolitiska arbete. Det är regeringens bedömning att FN:s narkotikakonventioner och det internationella systemet för kontroll av narkotika är mycket viktigt för att även fortsättningsvis kunna motverka narkotikamissbruk och försvara en balanserad och restriktiv narkotikapolitik, säger barn- och äldreminister Maria Larsson, ansvarigt statsråd för narkotikafrågor.

Maria Renström har stor erfarenhet av arbete med alkohol- och narkotikapolitik.  I början av 1990-talet ingick hon i den förhandlingsgrupp som lyckades försvara Systembolaget när Sverige förhandlade om EU-medlemskap. Hon har varit kanslichef på Mobilisering mot narkotika och har arbetat på EU-kommissionen med att utarbeta EU:s alkoholstrategi och lett de förhandlingar som ledde till WHO:s globala strategi.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer