Svensk drogpolitik modell för USA

Gil Kerlikowske när han besökte Sverige under World Forum Against Drugs. Foto: Joanna Wågström

DRUGNEWS. Amerikanske narkotikasamordnaren Gil Kerlikowske anför svensk narkotikastrategi som modell för USA. Det sade han efter en träff med barn- och äldreminister Maria Larsson vid FN-mötet om narkotika i Wien. Ett bakslag för legaliseringsförespråkare.

För ett år sedan signalerade Obama-administrationen att ”kriget mot narkotika”-strategin var över och att missbrukare ska erbjudas vård, inte straffas. Legaliseringsivrare har därefter hoppats att USA ska slå in på en annan, mer uppgiven linje mot drogproblem.

Men folkomröstningen om att avkriminalisera cannabis i Kalifornien (som väljarna avfärdade) och öppnande av ”medicinsk marijuana”-dispensärer i flera delstater har inte fått amerikanska regeringens stöd. Och nu framhålls istället den svenska balanserade, restriktiva narkotikalinjen som föredöme.

– Sveriges inslag med narkotikainformation, missbruksvård och rättsliga insatser har lett till ett tydligt minskat droganvändande under de tre senaste decennierna och ses som en framgångsrik modell för våra ansträngningar i USA, säger Vita husets antidrogtsar Gil Kerlikowske i en kommentar.

Betydligt färre skolelever och vuxna i Sverige prövar och använder narkotika jämfört med de flesta andra europeiska länder, vilket han ser som resultat av strategin med prevention, kontroll och beroendevård.

Den tidigare polischefen Kerlikowske och Maria Larsson har tidigare träffats i Stockholm ett par gånger och hade ett bilateralt möte i samband med FN-mötet i Österrike. De beslutade att fortsätta samarbeta, dela erfarenheter och slå vakt om internationella narkotikakonventionerna och motverka legaliseringsförsöken.

Obama-regeringens beslut att föredra den svenska narkotikastrategin har redan kritiserats av bloggare som velat se ett mer reformerat liberalt vägval.

I sitt tal i måndags på FN:s narkotikakommissionens session, CND, gjorde svenska ministern avtryck. Maria Larsson underströk att barn och ungdomar måste skyddas från tillverkning och andvändning av illegal narkotika och att länderna har en skyldighet att arbeta efter det i enlighet med barnkonventionen (kapitel 33).

Att värna de globala narkotikakonventionerna står inte i konflikt med respekten för mänskliga rättigheter – där barnkonventionen ingår, slog hon fast. Något som ibland annars framförs i narkotikadebatten.

Hon sade även att målet med behandling måste vara att få missbrukare drogfria och åter integreras i samhället. Ministern framhöll också de ideella rörelserna arbete – särskilt förebygga att unga människor börjar använda droger och stödja familjer där missbruk finns.

– Barnen och ungdomarna måste vara vårt fokus. Prevention riktat mot unga är nyckeln till en framgångsrik narkotikapolitik, avslutade hon.

Under sitt endagsbesök i Wien hann hon även möta folkrörelser och representanter för bland andra USA, Ryssland, Mexiko, Colombia, Italien och Frankrike.

Ministern är nöjd med resan och uppger för Drugnews att hon knutit flera nya kontakter, träffat Yury Fedotov, ny chef för UNODC, och har en stående inbjudan till att besöka USA.

Drugnews/SL

Mer från Accent