Svensk alkoholstatistik håller måttet

Alkoholindustrin har länge kritiserat den statistik över svenskarnas alkoholvanor som Sorad sammanställer varje månad. Främst har man ifrågasatt om resandeinförseln verkligen sjunker. En oberoende granskning av internationella experter visar nu att statistiken håller måttet.

För att få en så rättvis bild som möjligt av svenskarnas alkoholvanor kombinerar Sorad försäljningssiffror med undersökningar av den del av konsumtionen som är oregistrerad. Resultaten är viktiga – det är inte ovanligt att alkoholpolitiska beslut baseras just på denna statistik.

Enligt siffrorna från Sorad har alkoholkonsumtionen i Sverige varit relativt stabil de senaste åren. Man har dock kunnat se vissa förändringar i var alkoholen har köpts: Fler handlar på Systembolaget medan både privatinförsel och smuggling har minskat.

Den bilden har starkt ifrågasatts av alkoholindustrin, främst företrädare för öltillverkarna. Här hävdar man att privatinförseln från framför allt gränsbutikerna i Tyskland tvärtom ökat med tio procent varje år sedan 2004 – något som understöder industrins krav på sänkta skatter.

För att skapa klarhet i frågan bjöd Statens folkhälsoinstitut in ett antal ledande internationella forskare på området till ett metodseminarium för att diskutera eventuella svagheter i de undersökningar Sorad gör. Man kom bland annat fram till att kritikerna lutar sig på delvis bristfälligt underlag (exempelvis statistik som bara gäller ett urval populära märken) och att den statistik som finns över svenskarnas resvanor stöder de siffror som Sorad kommer fram till.

– Slutsatsen är att undersökningarna är trovärdiga och bättre än andra tillgängliga alternativ för att beräkna alkoholkonsumtionen, säger Sven Andréasson, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut. Den rapporterade minskningen i privatinförsel bedömdes som trovärdig.

Pierre Andersson

Mer från Accent