Svensk alkoholreklam kan prövas i London

DRUGNEWS I våras anmälde nykterhetsrörelsen IOGT-NTO 32 tv-kanaler, mediabyråer och annonsörer som medverkar till att alkohol sänds i svensk tv, trots att är förbjudet. Nu ska brittiska tillsynsmyndigheten Ofcom ta ställning till om man ska agera eftersom flera tv-kanaler sänder via London.

Anmälan skickades till Konsumentombudsmannen och Granskningsnämnden för radio och tv i mars för att få prövat om de företag som sänder och producerar alkoholreklamen som når svenska tittare bryter mot lagen.

Och om förutom tv-kanaler (som Tv3, Kanal5, TV6, TV8 som har säte i Storbritannien, men kontor och verksamhet i Sverige), även andra företag som deltagit i producera otillåten alkoholreklam, sponsring och produktplacering har ett medverkansansvar.

Hanteringen har dragit ut på tiden, delvis på grund av den omfattande anmälan som gäller många företag och berör flera länder. Men nu ska brittiska Ofcom, som sköter tillsyn av tv- och radiosektorn, telekom och mobiler, ta ställning till om man ska agera.

– Vi har sänt med ett exempel på ölreklaminslag i Kanal 5 till vårt europeiska nätverk och i måndags fick jag reda på att förfrågan nu nått Ofcom. Nu är det bara att vänta, säger Rickard Faivre, jurist och handläggare på Konsumentverket, till Drugnews.

Alkoholreklam sänds sedan 2003 i svensk tv, fast via andra länder. Nya radio- och tv-lagen från ifjol gör det möjligt att kunna stoppa den ändå, menade IOGT-NTO. Enligt ”effektlandsprincipen” skulle svenska myndigheter kunna vända sig till motsvarande myndighet i sändarlandet och be dem stoppa sändningar som bryter mot lag i mottagarlandet.

Men det nya direktivet i EU är oprövat och fallet följs av såväl branschen som av kommissionen.
Alkoholreklam är tillåtet i Storbritannien, men får inte riktas till minderåriga, påstås att produkten medför social eller sexuell framgång eller har terapeutisk verkan, enligt EU-direktivet för tv.

Även Granskningsnämnden håller på att ta ställning till anmälan.

– Det är ett komplext ärende med en omfattande anmälan mot många anmälda bolag och vi ska se om samarbetsförfarandet med Ofcom går att tillämpa. Vi tar ställning senare i höst, frågan är prioriterad, säger juristen Lottie-Ann Lindström.

Nykterhetsrörelsen tycker det är bra att det rör på sig med anmälan. Man understryker att alkoholreklam är olagligt, gör att ungdomar dricker mer och att majoriteten svenskar är emot reklamen.

– Det är bra att handläggningen görs grundligt, men det får inte dra ut flera år. Vi vill att brittiska myndigheter hjälper till att stoppa den i Sverige olagliga tv-reklamen för alkohol. Skulle det inte gå den vägen, så får vi trycka på för att lyfta det till politisk nivå i EU, säger Sara Heine, verksamhetschef på IOGT-NTO, till Drugnews.

Det kommer in cirka 20-25 anmälningar årligen till KO och Granskningsnämnden som berör tv-kanaler. Ett ärende ifjol gällde en tv-kanal som via London sänt alkoholreklam under populära serien Simpson. Men en brittisk nämnd ansåg att det inte var klarlagt att det var en betydande andel unga tittare vid den tiden och ärendet lades ner.

Drugnews/SL

Mer från Accent