Sup på äldreboenden snart verklighet

En sup till maten på äldreboendet kan bli verklighet redan från nästa år. I alla fall enligt den utredning som överlämnades till regeringen igår.

Förslaget ska ses som ett stöd för personalen så att ingen tveksamhet uppstår kring huruvida det är tillåtet eller inte att servera alkohol. Det menar folkhälsominister Maria Larsson, som påpekar att redan i dag finns det boenden som serverar alkohol i matsalen. I sina rum har de boende sedan länge rätt att dricka alkohol.

-Vi vill att individens enskilda vanor ska respekteras, säger Maria Larsson.

Någon risk för alkoholmissbruk bland de äldre ser inte ministern. Det gör däremot IOGT-NTOs ordförande Anna Carlstedt.

-Vi moraliserar inte, men man ska vara medveten om att drickandet ökar bland äldre, särskilt bland äldre kvinnor. Det är kopplat till lådvinerna.

Hon ser förslaget som ett symptom på samhällets förändrade alkoholsyn och säger att hon tycker det är sorgligt att alkoholen måste vara med överallt, till och med vid middagsbordet på äldreboenden.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent