Studie: Ungdomar i Östeuropa dricker allt mer

15-åringar i Östeuropa dricker sig fulla allt oftare. Under en tioårsperiod ökade frekvensen med 40 procent, enligt en ny studie.

Såväl killar som tjejer i Östeuropa dricker mer, men ökningen är störst bland tjejerna, enligt studien.

Författarna bakom studien tror att förändringar i de socioekonomiska förhållandena och hur alkohol marknadsförs kan ligga bakom den stora ökningen, skriver Science Daily.

När gränser och marknader har öppnats har de östeuropeiska länderna konfronterats med dagens globala strategier för alkoholmarknadsföring som riktar sig speciellt mot unga människor, enligt artikelförfattarna.

Samtidigt som Östeuropas unga dricker allt mer så dricker unga i Västeuropa och andra västländer allt mindre, enligt studien. I snitt minskade drickandet med 25 procent under den tioårsperiod studien tittar på.

Bakom studien ligger en schweizisk forskargrupp som har tittat på enkätsvar från 77 586 15-åringar i sju östeuropeiska länder och 16 länder i Västeuropa och andra delar av västvärlden. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Jenny Stadigs

Mer från Accent