Studie: Höjda alkoholpriser minskar lång rad alkoproblem

Höjda alkoholpriser minskar inte bara drickandet utan reducerar även en lång rad alkoholrelaterade problem. Alkoholskatter är dessutom ett mycket effektivare verktyg än olika typer av förebyggande program. Det visar en ny studie.

Studien har genomförts av forskare vid University of Florida i USA och kommer att publiceras i novembernumret av den vetenskapliga tidskriften American Journal of Public Health, skriver Science Daily.

– Vår metaanalys samlade information från all publicerad vetenskaplig forskning på det här ämnet under det senaste halvseklet, och resultatet visar tydligt att ett höjt pris på alkohol resulterar i en signifikant reduktion av många av de oönskade följderna som hör samman med drickande, säger professor Alexander C. Wagenaar, huvudförfattare till studien, till Sciende Daily.

Studien visar att om en stats genomsnittliga alkoholskatt fördubblas så minskas den alkoholrelaterade dödligheten med i snitt 35 procent, de dödliga bilolyckorna minskas med i snitt 11 procent, de sexuellt överförbara sjukdomarna minskas med i snitt 6 procent, våldet minskas med i snitt 2 procent och det totala antalet brott minskas med i snitt 1,4 procent.

Enligt forskarna är höjda alkoholskatter ett mycket effektivare verktyg för att minska de alkoholrelaterade problemen än vad olika typer av förebyggande program är.

Jenny Stadigs

Mer från Accent