Studenter

Studenter vill förändra alkoholkultur

Studietiden är för många starkt förknippad med överkonsumtion av alkohol. Det är en bild som Sveriges förenade studentkårer (SFS), i samarbete med IQ, vill ändra på. I ett nytt projekt kommer de att arbeta för att förändra bilden av vad ett aktivt studentliv är.

Allmänna Arvsfonden har beslutat att bidra med en 1,7 miljoner till en stor satsning kring alkoholkulturen i studentrörelsen.

– Det här projektet är en kraftsamling för att komma till rätta med den osunda alkoholkultur som idag är en del av mångas studentliv. Vårt mål är att du som student aldrig ska behöva känna dig pressad att dricka alkohol när du deltar i studentaktiviteter, kommenterar SFS ordförande Erik Arroy i ett pressmeddelande.

Initiativet till projektet togs av IQ, som redan idag samarbetar med ett antal studentkårer runt om i landet.

– För att skapa en sundare alkoholkultur inom studentlivet är jag övertygad om att studenter själva måste finnas med och vara drivande i en sådan process. Genom Allmänna Arvsfondens beslut skapas förutsättningar för SFS, IQ och enskilda studentkårer att gemensamt driva satsningen framåt, vilket jag ser mycket positivt på, säger Magnus Jägerskog, VD på IQ, i pressmeddelandet.

Projektet startar efter sommaren.

Mer från Accent