Studerande sköter alkoholtillsynen på Hässleholms krogar

Fyra studerande har anställts för att sköta alkoholtillsynen på krogarna i Hässleholm. Tilltaget får både ris och ros.

De studerande har tagit över det tillsynsarbete som tidigare sköttes av politiker från socialnämnden, skriver Restauratören. De fyra, som är juridik- eller socionomstuderande, har utbildats för att kunna göra tillsyn enligt alkohollagen och de ska kunna nå en tillsynsinspektör för rådgivning när de är ute på tillsyn.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR, är dock kritiska och anser att det inte går att garantera en tillräckligt bra kvalitet på en alkoholtillsyn som är utförd av en studerande.

Socialnämndens ordförande i Hässleholm, Robin Gustavsson, KD, håller inte med om att kvaliteten på tillsynen skulle vara sämre för att den utförs av studerande.

Länsstyrelsen håller med socialnämnden och bedömer att de studerande är väl rustade för sitt uppdrag.

SHR har dock vänt sig med fler frågor till länsstyrelsen. Organisationen vill veta mer om vilken utbildning de studerande har fått och vilken prövning länsstyrelsen har gjort.

Jenny Stadigs

Mer från Accent