Stort intresse för alkoholkonferens i Östafrika

Idag samlas internationella och regionala experter på alkohol och alkoholpolitik i Arusha i Tanzania. Tanken är att starta en process som leder fram till en folkhälsoinriktad alkoholpolitik i Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi och Rwanda. 

Alkohol är ett stort samhällsproblem i Östafrika, inte minst som bidragande orsak till bland annat fattigdom, hiv, våld och trafikolyckor. 

”Många känner en oro för ökande problem när alkoholindustrin lobbar för en uppluckring av lagstiftningen och en höjning av alkoholproduktionen – vilket matchas av en glorifierande och aggressiv marknadsföring för att locka nya målgrupper”, skriver Per-Åke Andersson, en av IOGT-NTO:s representanter på plats i ett pressmeddelande.

Från svensk sida deltar förre socialministern och tidigare VD:n för Systembolaget Gabriel Romanus, IOGT-NTOs ordförande Sven-Olov Carlsson samt Per-Åke Andersson från IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut.

”Vid presskonferensen i Tanzania i veckan deltog ett 40-tal journalister vilket visar på ett stort intresse för konferensen. Alkoholfrågan har i samband med detta också uppmärksammats dagligen i tidningarna. Att konferensen ges stor vikt bekräftas även av att Tanzanias hälsominister kommer att närvara”, fortsätter Per-Åke Andersson.

På plats finns också professor Thomas Babor, USA, Pubudu Sumanasekara, chef för Adic Sri Lanka samt professor Isidor Obot, Nigeria. Thomas Babor är ansvarig för den uppmärksammade WHO-rapporten ”Alcohol: no ordinary commodity”, som redovisar effektiv evidensbaserad alkoholpolitik. Konferensen genomförs med ekonomiskt stöd av Sida och Svenska Institutet och pågår 13-15 januari.

Pierre Andersson

Mer från Accent