alkoholvanor

Större risk att bli alkoholist närmare krogen

Ju närmare till krogen desto riskablare dryckesvanor. Det visar finska forskare i en ny studie.

Forskarna har undersökt sambandet mellan alkoholkonsumtion och avståndet till närmaste serveringsställe.

I en prevalensstudie har de tittat på data från 78 858 finländare och funnit att sannolikheten för att de skulle vara storkonsumenter var större om de bodde mindre än en kilometer från en bar eller krog.

I en annan, longitudinell, studie har de följt 54 778 finländare. Även i den visar resultaten på ett visst samband mellan avstånd till en bar och storkonsumtion av alkohol. För den enskilde individen ökade risken att bli storkonsument för varje kilometer närmare baren personen flyttade.

Forskarnas slutsats är att det går att påverka riskabelt drickande genom att flytta längre från närmsta serveringsställe. Studien kommer att publiceras i Addiction.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer