Storbritannien

Storbritannien: Regeringen anklagas för att undanhålla bevis för priseffekt

Mitt under den pågående debatten, där medicinsk expertis anklagar den brittiska regeringen för att låta alkoholindustrin påverka politiken, avslöjas att regeringen undanhöll bevis för att minimipriser har effekt.

Ett förslag till betänkande från the University of Sheffield som pekade på fördelarna med minimipriser på alkohol fanns i regeringens ägo i fem månader, men publicerades inte förrän efter beslutet att inte införa minimipriser. Det skriver The Independent idag.

En annan rapport, som drog slutsatsen att de alkoholpolitiska åtgärder  regeringen istället ville införa var verkningslösa, försenades på inrikesministeriets begäran.

Som Accent skrev igår har the British Medical Journal (BMJ) funnit att ministrar och statstjänstemän hade 130 möten med företrädare för detaljhandeln och alkoholindustrin innan beslut togs att dra tillbaka förslaget om minimipriser på alkohol.

Inrikesminister Jeremy Brown motiverade att beslutet dragits tillbaka med att det inte fanns tillräckliga bevis för att minimipriser skulle medföra minskade skador utan att straffa medborgare som dricker ansvarsfullt.

John Holmes, folkhälsoforskare vid Sheffield University, har emellertid avslöjat för British Medical Journal att deras första rapport skickades till inrikesdepartementet redan i februari 2013, medan beslutet att dra in förslaget togs först i juli. Rapporten visade att minimipriser skulle minska alkoholkonsumtionen och skadorna medan måttlighetskonsumenterna endast skulle påverkas i liten grad.

Mer från Accent