Stor ökning av narkotikabeslag i Afganistan

De NATO-ledda styrkorna i Afghanistan rapporterar att de gjort många fler narkotikabeslag i Afghanistan 2011 än föregående år. Det kan bli ett hårt slag mot de talibanska rebellerna.

− Narkotikasmuggling har varit det huvudsakliga sättet att finansiera upproret. Nu har den inkomstkällan minskat, säger brigadgeneral Carsten Jacobson, talesman för den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) vid en presskonferens.

Opiumbeslagen ökade 2011 med 13 procent jämfört med året före. Hasch ökade med 59 procent, medan marijuana och morfin ökade med hela 1 208 respektive 10 113 procent. Statistiken säger dock ingenting om storleken på beslagen.

− Insatser mot narkotika stör rebellernas möjlighet att framställa heroin ur opium och minskar därmed deras möjligheter till narkotikasmuggling, säger Carsten Jacobson till AFP.

ISAF’s optimism står i motsats till UN Office on Drugs and Crime (UNODC) som så sent som i oktober rapporterade att opiumproduktionen i Afghanistan ökade med 61 procent sedan 2010 då det var missväxt. UNODC uppskattar att opium i år kommer att ge talibanerna omkring 700 millioner USdollar och ge flera miljarder dollar till kriminella syndikat som bidrar till korruptionen i landet.

I december antog Afghanistan och dess sju grannländer ett gemensamt program för samarbete mot narkotikasmuggling.

Eva Ekeroth

Mer från Accent