spelpolitik

Stor enighet i panelsamtal om framtidens spelpolitik

Föreningslivet ska inte behöva stå med mössan i handen för att få in pengar till sin verksamhet. Det sa centerpartisten Per Lodenius i ett panelsamtal om framtidens spelpolitik i Almedalen.

Politikerna i panelen, från Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, var rörande eniga om att civilsamhället, som i panelen representerades av IOGT-NTO och Riksidrottsförbundet, måste skyddas när spelmarknaden nu står inför en omreglering. Frågan var dock hur det ska gå till.

– Det är svåra gränsdragningar, inte bara för vad ett lotteri är utan också för vad civilsamhället är, sa Per Lodenius, riksdagsledamot som sitter i regeringens referensgrupp för den pågående spelutredning som ska vara klar våren 2017.

Folkrörelserna har hittills haft en särställning i den svenska spelpolitiken. Varje år går 1,8 miljarder kronor till allt från frivilliggrupper i Röda korset, tjejjourer, Sjöräddningen och basketföreningar som möter nyanlända. Men nu är spelmonopolet på väg bort, och därmed äventyras en av folkrörelsernas få oberoende finansieringskällor. Till exempel är Miljonlotteriet IOGT-NTO:s huvudsakliga intäktskälla. Lotteriet svarade för 92 procent av organisationens intäkter 2015.

Bakgrunden till utredningen är att spelmonopolet knappast kan sägas vara ett monopol längre. Den spelmarknad som historiskt varit reserverad för staten och folkrörelserna har med Internets intåg, som Accent beskrivit tidigare, genomgått stora förändringar. Sedan början av 2000- talet har kommersiella bolag med servrar i utlandet börjat med spelverksamhet över Internet riktat mot svenska konsumenter. ”Genom att öppna för konkurrens och införa ett licenssystem ska staten återta kontrollen och stänga ute oseriösa aktörer”, skrev civilministern Ardalan Shekarabi när utredningen tillsattes.

Utländska spelbolag har under de senaste 15 åren tagit 20 procent av marknaden enligt Lotteriinspektionens statistik. Försvinner monopolet och det undantag som folkrörelserna haft i lagstiftningen kommer konkurrensen på marknaden att öka ytterligare. I regeringens direktiv till spelutredningen sägs att utredaren ska ”belysa förslagens effekter för det allmännyttiga föreningslivet”.

– Den här frågan är helt avgörande för möjligheten att civilsamhället ska klara av sitt uppdrag, det handlar om att leva eller dö, vinna eller försvinna, säger Stefan Bergh, generalsekreterare i Riksidrottsförbundet:

– En bred lösning måste till så att vi kan planera på sikt och för vår del se till att vardagsverksamheten fortlöper. Men vi måste också göra vår hemläxa och möta nya behov hos konsumenterna.

Simon Holmesson, politisk sekreterare i IOGT-NTO (som stod som värd för seminariet), påpekade att politikerna tydligt har öppnat dörren för att spel är en finansiering som civilsamhället ska använda sig av:

– Det är viktigt med en avgränsad marknad där vinst går till den ideella sektorn, och att inte skilja på papperslotter och digitala lotter, sa han.

Häromveckan, den 23 juni, presenterades rapporten Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon – En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden, från Handelshögskolan i Stockholm. Torbjörn Einarsson, som skrivit rapporten tillsammans med Ebba Henrekson, var också på plats vid spelseminariet i Almedalen när spelpolitiken diskuterades. Han riktade en tydlig uppmaning till spelutredningens referensgrupp:

– Var en aktiv och jobbig referensgrupp!

Mer från Accent