Stopp för provköp av alkohol och tobak

Myndigheter får inte skicka ut unga personer för att provköpa alkohol och tobak. Metoden, som har använts för att testa butikers ålderskontroll har inte stöd i gällande lagstiftning, enligt Justitieombudsmannen, JO.

–          I dagsläget kan vi inte rekommendera att någon provköper alkohol och tobak, säger Matz Larsson som är chef för tillsynsenheten på Statens folkhälsoinstitut, FHI.

Beslutet från JO togs efter en inspektion av Karlskronas kommuns handläggning av alkoholärenden. Vid granskningen uppmärksammades det att nämnden bedrev tillsyn genom att provköpa alkohol.

Efter att ha utrett frågan i ett eget ärende har JO beslutat att provköpen strider mot principen att dold myndighetsutövning inte bör förekomma. Beslutet gäller folköl men enligt FHI är tillämpningen i stort sett densamma när det gäller tobak.

JO har uppmärksammat Socialdepartementet om beslutet, så att de kan ta hänsyn till det i arbetet med den nya alkohollag som ska vara klart i mitten på mars. Även FHI har väckt frågan om en lagändring hos regeringskansliet.

–          Vi är av den uppfattningen att vi tycker att det är en effektiv och bra metod men den måste naturligtvis ha ett stöd i lagen, säger Matz Larsson.

JO:s beslut gäller endast myndighetsutövning och berör inte ideella organisationer som UNF och IOGT-NTO.

Joanna Wågström

Mer från Accent