Stockholm stad närmare sprutbyte

DRUGNEWS. Processen om en försöksverksamhet med sprutbyte för narkomaner i Stockholm rullar på. I onsdags tog en majoritet av borgarrådsberedningen ställning för, bara Moderaterna är emot.

Tidigare har landstinget sagt ja till att ansöka hos Socialstyrelsen om att få dela ut rena sprutor på försök i Stockholm, men det krävs även att kommunen är med.

Nästa vecka ska det omstridda ärendet upp i huvudstadens kommunstyrelse och 23 maj ska frågan upp för omröstning i kommunfullmäktige.

Moderaterna har länge bromsat ett sprutbyte, bland annat med hänvisning till att frågan inte är tillräckligt utredd och att det inte finns tillräckligt med bevis för att utdelning av sprutor minskar smittspridning.

Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) säger till Svenska Dagbladet att hon även är orolig för att ett program kan skapa oro och påverka tryggheten kring stället.

Biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD) menar att ett sprutbyte inte i första hand handlar om narkotikapolitik, utan är en smittskyddsåtgärd som del i ett brett handlingsprogram mot droger. Hon tror att en verksamhet kan vara igång i slutet av året.

• I Sverige finns sprutbytesprogram bara i Skåne, men flera landsting förbereder ansökningar. Regeringens missbruksutredning som nyligen lämnade sitt slutbetänkande förordar utdelning av rena sprutor i landet. Den menar att sprutbyten minskar riskbeteende och hiv, men att studier om deras skyddseffekt mot hepatit är mer svårtolkade.

Drugnews/SL

Mer från Accent