Narkotika

Stockholm lämnar ECAD

I ett öppet brev besvarar Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) kritiken mot att Stockholm lämnar ECAD, European Cities Against Drugs. Ett beslut som IOGT-NTO beklagar.

Det formella beslutet att lämna ECAD fattades i förra veckan.

– Jag tycker att ECAD är just den samverkansform man ska använda, och att man i stället för att lämna ECAD borde satsa på en nystart, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero, som också kommenterade frågan i en intervju i Accent när planerna blev kända.

Johnny Mostacero säger att det inte varit så mycket narkotikapolitisk debatt i Sverige under senare år, men att frågan nu är högaktuell med tanke på den legaliseringsvåg som sveper över USA, och även över våra grannländer, vad gäller cannabis.

– Legaliseringsvågen påverkar debatten, inte minst i våra grannländer, och då borde ECAD:s roll vara starkare än någonsin, och med tanke på det förebyggande arbetet. Vi behöver en nationell samling i narkotikapolitiken och forum där frågan lyfts, säger han.

Ett 20-tal internationella organisationer kritiserade också Stockholms planer på att lämna ECAD i ett debattinlägg i Dagens Samhälle i oktober, under rubriken ”Försvaga inte vår röst för drogprevention!” . De menar att ECAD utan Stockholm riskerar att bli en svagare röst för drogprevention, samt förlora sin roll i kampen mot en stark och växande cannabisindustri.

I sitt svar i Dagens Samhälle hävdar Åsa Lindhagen att Stockholms Stads strategi för det drogpolitiska arbetet ligger fast, och att Sverige även fortsättningsvis ska fortsätta att driva en restriktiv narkotikapolitik, trots utträdet ur ECAD. Hon hänvisar till att ECAD i starten var en stark organisation med 270 medlemmar, men att det i dagsläget endast finns 48 betalande medlemmar kvar:

”För att motverka den internationella drogliberala trenden behöver staden emellertid nå ut bredare globalt än vad vi gör genom organisationen, som tappat många av de tidigare medlemmarna.”

Åsa Lindhagen skriver att Stockholm därför ska söka sig till andra arenor:

”…där vi kan föra fram Sveriges och stadens politiska linje och driva vikten av ett starkt drogpreventivt arbete, samtidigt som vi motverkar de krafter som driver på för legalisering. Staden undersöker nu nya samarbetsformer på internationell nivå.”

Mer från Accent