Statliga Almi investerar 10 miljoner i svensk sprittillverkare

Det offentligt ägda riskkapitalbolaget Almi Invest går in med 10 miljoner kronor i den svenska whiskytillverkaren Mackmyra. ”Vi ser inte att den här produkten och det sätt den marknadsförs på skulle vara ett hinder för oss att investera i den”, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi.

Almi Invest investerar normalt 2–4 miljoner kronor till att börja med, men när det gäller investeringen i Mackmyra har Almi valt att gå in med maxbeloppet 10 miljoner kronor direkt. Mackmyra har även tagit in kapital från fyra andra nya delägare, och pengarna ska användas till de kommande årens whiskyproduktion i ett nytt destilleri, till internationell expansion och för utveckling av Mackmyra Whiskyby.

När Almi ska ta ställning till vilka företag statliga pengar ska satsas i tittar man på tre aspekter, enligt Lars Mårdbrant.

– Den viktigaste aspekten är den finansiella, det vill säga affärsidén och bärkraften. Men vi tar även ställning till hållbarhet och etik. I det här fallet har vi bedömt att det inte finns några hinder för oss att gå in.

Med hållbarhet menas att affärsidén inte strider mot vad som anses vara långsiktigt hållbart inom en rad olika områden, bland annat miljömässigt och socialt.

Är sprittillverkning hållbart och etiskt?

– Det beror ju på. Just i det här fallet så strider inte en investering mot hållbarhet eller etiskt tänkande.

Varför inte?

– Det är svårt att svara på varför inte. Du får nog vända på frågan.

Okej. Varför är sprittillverkningen hållbar och etisk?

– När man gör en bedömning av om man ska investera i något så ställer man inte frågan ur negativt perspektiv – man frågar sig vad som motiverar investeringen. Och när vi tittar på investeringen i Mackmyra så bygger bolaget på en väldigt bra affärsidé, det drivs av väldigt duktiga entreprenörer, det gör nytta i regionen och det ska nu satsa på en internationalisering. Så allt i vår bedömning pekar på att det finns alla förutsättning för att de ska lyckas med sin affärsidé och det motiverar att vi går in.

Bör statliga pengar investeras i sprittillverkning?

– Vi ser inte att den här produkten och det sätt den marknadsförs på skulle vara ett hinder för oss att investera i den, säger Lars Mårdbrant.

Jenny Stadigs

Mer från Accent