Statens folkhälsoinstitut: Utveckla regelverken för klassificering av narkotika

Helena Löfgren, utredare på Statens folkhälsoinstitut.
Helena Löfgren, utredare på Statens folkhälsoinstitut.
Mycket tyder på att narkotikabruket i Sverige har börjat öka igen. En viktig åtgärd för att försöka vända trenden är att utveckla regelverken för narkotikaklassificering, enligt en ny underlagsrapport från Statens folkhälsoinstitut.

I dag släpper Statens folkhälsoinstitut, FHI, narkotikadelen av underlagsrapporten till den folkhälsopolitiska rapport som släpptes i höstas.

– Det viktigaste i den här nya rapporten är våra åtgärdsförslag. De finns bara med kortfattat i den folkhälsopolitiska rapporten, säger utredaren Helena Löfgren.

Den allra viktigaste åtgärden är att göra det möjligt att snabbare kunna klassificera nya droger genom att utveckla regelverken för narkotikaklassificering, enligt FHI.

För att åstadkomma det här vill FHI få i uppdrag att fortsätta klassificera nya substanser, men institutet poängterar att det behöver en tydligare roll gentemot rättsväsendet vid farlighetsbedömningar av narkotikaklassade substanser. FHI vill även få i uppdrag att delta i arbetet med att införa utredningssekretess i klassificeringsprocessen.

– Vi vill även att samverkansprojektet Strida ska utvidgas, säger Helena Löfgren.

Syftet med Strida är att starta en nationell verksamhet för att löpande ge information till i första hand sjukvården om internetdroger och deras förekomst i samhället.

Andra åtgärder som FHI föreslår i rapporten är bland annat att stärka allmänhetens stöd för en restriktiv narkotikapolitik, stödja utvecklingen av regional och lokal verksamhet för att tidigt upptäcka narkotikabruk samt att utveckla uppföljningen och kartläggningen av narkotikabruket.

Jenny Stadigs

Mer från Accent