alkohol

Statens folkhälsoinstitut analyserar matlagningsvin

Statens folkhälsoinstitut ska analysera matlagningsviner. Anledningen är rapporter om att alkoholstarka viner säljs i livsmedelsbutiker.

Det går numera att köpa matlagningsvin, med alkoholnivåer som är förhållandevis höga, i vanliga livsmedelsbutiker. Smaktester har visat att vissa av vinerna är drickbara. Att detta är möjligt beror på en ändring i alkohollagen den 1 januari 2011. Sedan dess får alkoholhaltiga preparat säljas fritt om de inte är avsedda att dricka.

Hit räknas matlagningsvin eftersom produkten är tänkt som smaksättare vid matlagning och inte som dryck. Det har lett till att matlagningsviner med betydligt högre alkoholhalter än tidigare går att köpa i vissa livsmedelsbutiker.

Statens folkhälsoinstitut har fått frågan om detta är förenligt med alkohollagstiftningen. Någon övre gräns för hur mycket alkohol ett matlagningsvin får innehålla finns inte idag, enligt Statens folkhälsoinstitut. Därför har man, ända sedan den nya lagen trädde i kraft, arbetat med att ta fram ett förslag till nya föreskrifter. De kommer att reglera mer i detalj hur vissa särskilda alkoholhaltiga preparat ska vara sammansatta, bland annat matlagningsvin.

Innan Statens folkhälsoinstitut kan fatta beslut måste dock EU-kommissionen få möjlighet att kommentera förslaget, vilket kan ta upp till tre månader. Sedan ska institutet ta ställning till och svara på kommissionens och eventuella medlemsstaters synpunkter.

Redan nu kommer dock institutet att ta in varuprover på de aktuella matlagningsvinerna för analys. Någon indikation på att produkterna missbrukas har institutet inte fått.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer