Politik

SSU:s nya ordförande: ”Jag har många lärdomar från nykterhetsrörelsen”

IOGT-NTO-medlemmen Ellinor Eriksson är ny ordförande för SSU. Hon kommer att lägga stor vikt vid alkoholfrågor. Till sin hjälp har hon folkhälsoministern Gabriel Wikström.

Hur känns det att ha blivit vald till tillförordnad ordförande för SSU?

– Jag är jättestolt och jättetaggad. Vår tidigare ordförande Gabriel Wikström gick ju och blev folkhälsominister, vilket också känns bra, eftersom folkhälsopolitik hör till mina hjärtefrågor. Vi kommer så klart att ha ett fortsatt tätt samarbete och jag tror och hoppas att jag kommer att kunna påverka den nationella folkhälsopolitiken på olika sätt. Där kommer naturligtvis alkoholfrågan in som en viktig aspekt. Som nykterist och medlem i IOGT-NTO känns det självklart att lyfta alkohol- och drogpolitik. Men i nuläget – jag har bara varit ordförande i ett par veckor – är det svårt att ge exakt besked om hur.

Men vilka frågor kommer du att ta tag i först?

– Unga människors psykiska hälsa och den vård som erbjuds, framför allt till unga tjejer, är bland de första frågor jag vill ta tag i. Här kommer ju alkoholens roll in som en viktig faktor. Jag vill också ha skärpt tillsyn av näthandel och ta tag i frågan om alkoholreklam.

Hur kommer ditt medlemskap i IOGT-NTO att påverka ditt ordförandeskap i SSU?

– Jag har ju helt nyligen blivit medlem i IOGT-NTO, efter många års medlemskap i UNF. Så jag har inte riktigt hunnit känna efter hur det känns. Men klart är i alla fall att jag har med mig många lärdomar från nykterhetsrörelsen, saker som jag har stor nytta av som tillförordnad SSU-ordförande. Jag har ett folkrörelsetänk och ett processtänk kring hur man gör för att bli större och starkare. Man kan säga att jag är en folkrörelsemänniska i grunden.

Kan IOGT-NTO ha nytta av dig som tillförordnad SSU-ordförande?

– Absolut! Det finns helt klart potential för ett samarbete, där vi kan dra nytta av varandra. SSU är skickliga på påverkan och om vi tar ställning för något så lyckas vi oftast driva igenom det. Eftersom jag har tät kontakt med Gabriel Wikström och alltså bara är ett sms bort från en av våra viktigaste makthavare, så är det inte svårt att räkna ut att IOGT-NTO, via mig, har en direktkanal till makten.

Mer från Accent