Almedalen

SSU: Försvara restriktiv narkotikapolitik

Det finns ingen anledning att ändra svensk restriktiv narkotikapolitik. Tvärtom ska den föras ut mer internationellt och stå emot legaliseringsivrarna, anser Socialdemokraternas ungdomsförbund.

SSU:s förbundssekreterare Ellinor Eriksson, med eget förflutet inom nykterhetsrörelsen, fick i måndags i Almedalen i RNS-tältet möjlighet att svara på frågor om narkotikapolitik.
Bland annat om den internationella kampanjen för att legalisera cannabis.

• Vad kan vi i Sverige göra för att stå emot och kan vi klara av detta? undrade samtalsledaren Per Johansson.
– Vi kommer inte omprioritera vår restriktiva narkotikapolitik. Vi har ett framgångsrikt ”track record” med lagstadgad rätt till behandling för missbrukare och en relativt låg nyrekrytering. Vi har erfarenheter av att vara bäst och har en bra lagstiftning på området, sade Elinor Eriksson.

– Som jag ser det så finns överhuvudtaget ingenting som stöttar en legalisering av cannabis, fortsatte hon.

Hon menar att Socialdemokraterna lagt grunden för narkotikapolitiken och finner ingen anledning att ändra stort i den. Men internationellt, inom EU och i FN, måste vi arbeta för att bättre föra fram vår politik.

– Inom FN där en del länder och stater driver frågan om legalisering måste vi, eftersom det råder splittring, arbeta på insidan. Vi försöker hålla den restriktiva fanan högt och visa att narkotika, men också alkohol, skapar förtryck och att vår restriktiva politik fungerar, anser hon.

• Kan förbudet att ha narkotika i kroppen stå i konflikt med behandling?
– De som missbrukar måste ju kunna hittas för att erbjudas behandling, där har ju polisen en uppgift att fylla. Dessutom, ska man få till exempel få köra bil påverkad av narkotika? Nej, jag är övertygad om att de allra flesta tycker att man inte ska få köra bil narkotikapåverkad, menar Ellinor Eriksson.

Om balansen straff och vård – och systemet med drogdomstolar i USA där kriminella missbrukare döms till vård – sade SSU:s förbundssekreterare efteråt till Drugnews att ur folkhälsoperspektiv alltid behandling är att föredra framför fängelse.

Mer från Accent