Sprutbyte på gång i Stockholm

Landstingsrådet Birgitta Rydberg svänger om sprutbytesprogram och vill införa en försöksverksamhet i Stockholm. Försöket ska pågå under fyra år och utvärderas noga.

Bakgrunden till omsvängningen i sprutbytesfrågan är en utredning som tillsattes av Stockholms Stad och landstinget för en tid sedan. När utredningens förslag presenterades idag fanns en tidsbegränsad försöksverksamhet med sprutbyten med som en av sju åtgärdspunkter.

– Sprutbyten kan begränsa en del av smittspridningen och ger oss möjlighet till fler kontakter med de som missbrukar, säger Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd i Stockholm. De här kontakterna kan också ge oss ingångar till annan behandling.

Utredarna konstaterar att ett entydigt vetenskapligt stöd för att sprutbyte verkligen fungerar saknas, men menar också att ett väl kontrollerat försöksprogram kan genomföras utan några negativa effekter.

– När man sammanställer de studier som gjorts på området så visar de väldigt olika resultat, men jag tycker att det är värt att göra ett försök och utvärdera det ordentligt.

Birgitta Rydberg är noga med att påpeka att sprutbytesprogrammet bara är ett komplement till andra insatser.

– Ett villkor för sprutbyten är att alla de andra insatserna genomförs med hög ambitionsnivå.

Peter Moilanen, verksamhetschef på IOGT-NTO, är skeptisk till förslaget om sprutbyte.

– Om det nu inte finns ett vetenskapligt stöd för det här, varför då testa en icke-åtgärd på narkotikamissbrukare? Ett sådant här program kostar en hel del pengar, jag tycker att de pengarna borde användas till narkomanvård istället.

Bland de övriga förslagen från utredningen finns bland annat förstärkta insatser för tidig upptäckt och förebyggande arbete bland unga. Man vill också utveckla den så kallade substitutionsbehandlingen (där man ger missbrukare metadon eller subutex).

– Tillsammans med förslaget om sprutbyte går det i fel riktning om vi vill ha ett narkotikafritt samhälle, säger Peter Moilanen.

Pierre Andersson

Mer från Accent