Sprutbyte öppnar i Helsingborg

DRUGNEWS. Onsdag 1 september öppnar en sprutbytesmottagning på Helsingborg lasarett för missbrukare. Detta sedan Socialstyrelsen gett klartecken. Verksamheten blir den tredje i landet.

Sedan ett par decennier bedrivs sprutbyte i Lund och Malmö för att minska smittspridning av exempelvis hepatit och hiv. Men då det finns omkring 600 narkomaner som injicerar i nordvästra Skåne, så anses stort behov finnas av ännu ett ställe.

Efter ansökan från Region Skåne och Helsingborg så har nu Socialstyrelsen gett klartecken. På onsdag invigs sprutmottagningen av sjukhuschef Lisbeth Cederwald.

Nya verksamheten vid infektionsmottagningen på Helsingborgs lasarett – där sjuksköterskor och ansvarig läkare sköter löpande arbetet – ska erbjuda missbrukare att byta använda sprutor och kanyler mot rena för att minska smittrisken. Dessutom erbjuds screening och vaccinationer. Syftet är inte bara att förebygga blodsmitta, utan även sexuellt överförbara sjukdomar.

Dessutom hoppas man genom regelbunden kontakt och motiverande samtal kunna förmedla besökare vidare till narkomanvård. Det ska finnas ett nära samarbete med exempelvis barnmorska, socialtjänst och psykiatrisk beroendemottagning, enligt sjukhusets pressmeddelande.

Sprutbyte för narkomaner har varit mindre politiskt omstritt i Skåne än i övriga Sverige.

Kritiker anser att evidens saknas om att sprutbyte har önskad smittskyddseffekt, att missbruket i sig är hälsovådligt, och att verksamheten ger motstridiga signaler från samhället om ett kriminaliserat narkotikabruk.

2006 öppnade riksdagen för att landsting kan ansöka om att starta sprutbyten. I Stockholm är sprutbyte på gång efter långa diskussioner. Landstinget har gett klartecken, men en process återstår i kommunen. Även i några andra landsting i landet diskuteras sprutbyte.

Drugnews/SL

Mer från Accent