Spendrups döms för alkoholreklam

Fotboll och öl är det bästa av två världar enligt Spendrups. I alla fall om man ska tro en marknadsföringskampanj de genomfört  i svenska matbutiker. Under parollen “Det bästa av två världar” sålde de ett ett sexpack folköl av märket Heineken, med på köpet fick kunden en gratis skiva med Champions League-fotboll.

Men Konsumentombudsmannen, KO, ställde sig frågande till om kampanjen levde upp till de lagar som gäller för alkoholreklam och anmälde Spendrups till marknadsdomstolen.

Nu har domen fallit. Enligt marknadsdomstolens bedömning bidrar Spendrups reklamkampanj till en positiv bild av alkohol i samband med fotboll och lever därmed inte upp till kraven på särskild måttfullhet som gäller för alkoholreklam. Spendrups döms för otillbörlig reklam. De beläggs med förbud och ska betala en miljon kronor i vite.

Enligt alkohollagen ska alkoholreklam vara särskilt måttfull och får inte skildra annat än produkten och de råvaror som ingår i produkten. Att sälja en livsstil, som i det är fallet med fotboll och öl, är inte tillåtet. Reklamen får inte heller vara påträngande och uppmana till konsumtion av alkohol.

Joanna Wågström

Mer från Accent