Politik

Sorads siffror fel – svenskar köper mer alkohol utomlands

Den totala införseln och smugglingen av alkohol har minskat de senaste åren. Den trenden förblir oförändrad trots att Sorad räknar upp sina siffror. Foto: Joanna Wågström

Svenskar dricker mer och köper mer alkohol utomlands än vad vi tidigare trott. Sorad som varje år mäter alkoholkonsumtionen har nämligen underskattat både smugglingen och införseln i sina studier.

Sorad, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, har kraftigt underskattat hur mycket alkohol svenskar köper med sig från utlandsresor och hur mycket alkohol som smugglas in i landet.

Det innebär att svenskar dricker mer än vad Sorads tidigare undersökningar visat. Exempelvis 2009 drack svenskarna 9,74 liter hundraprocentig alkohol enligt Sorads nya uppgifter, tidigare har man sagt att de drack 9,32 liter. 22 procent av den alkoholen är smugglad eller köpt vid en utlandsresa inte 19 procent som Sorad tidigare kommit fram till.

– De nya siffrorna är i huvudsak beräknade utifrån att vi ställer frågor om hur mycket alkohol man har köpt på Systembolaget. Det svaret kan vi räkna upp till hela befolkningen och sedan jämföra med hur mycket som faktiskt sålts på Systembolaget. Då ser vi att man bara rapporterar runt 60 procent av de faktiska inköpen. Nu antar vi att det är samma underrapportering som gäller för smuggling och utlandsköp. Vilket innebär att vi borde räkna upp sprit och starköl betydligt mer. När man gör det ligger totalkonsumtionen ungefär en halvliter högre än vad vi rapporterat tidigare, säger Mats Ramstedt, alkoholforskare på Sorad.

Sorad baserar sina uppgifter på en enkät som varje månad skickas ut till 1 500 svenskar som svarar på frågor om hur mycket alkohol de druckit och varifrån de har köpt den. Eftersom folk inte är helt ärliga när det gäller deras egen alkoholkonsumtion svarar de ofta att de druckit och köpt mindre än vad de egentligen har.

Tidigare korrigerade Sorad detta genom att plussa på 25 procent på införsel och 11 procent på smuggling av sprit, 3 procent på smuggling av vin och 14 procent på smuggling av öl. Men nu vill alltså Sorad ändra sin uppräkning och lägga på 66 procent på sprit, 54 procent på öl och 0 procent på vin.

– Det finns inga säkra siffror, det är skattningar av olika slag, men jag tror att det här är närmare sanningen.

Om Sorads nya förslag på hur man ska räkna antas av regeringens ANDT-statistikgrupp kommer siffrorna från och med halvårsrapporten 2011 att vara beräknade enligt den nya modellen.

Vad får de nya siffrorna för betydelse?

– Rent konkret i samhället så blir det ingen förändring av det här, det är bara vår bild och kunskap som förändrats. Det skulle kunna påverka diskussionen om skattehöjningen på alkohol. De som är emot en skattehöjning kanske säger att det här visar att det är mer oregistrerad alkohol än vi trodde och att vi inte borde höja skatten för då läcker det ut ännu mer alkohol, säger Mats Ramstedt.

Joanna Wågström

  • I bilaga 2 i Sorads årsrapport Tal om alkohol 2010 kan du läsa allt om den nya uppräkningen av smuggling och införsel.

     .

Mer från Accent