Politik

Socialutskottet vill klassa droger utifrån familj

Regeringen ska skyndsamt se över problemet med nätdroger. Det uppmanar majoriteten i riksdagens socialutskott som vill att generisk klassning av nya drogämnen införs, i stället för att varje substans narkotikaklassas var för sig.

Beslutet i utskottet i torsdags togs av en politisk majoritet med alliansen och SD, medan regeringspartierna och Vänstern reserverade sig.

– Det är ett viktigt verktyg framåt för att bättre kunna bekämpa den lavinartade utvecklingen av nätdroger och få dem snabbare klassade, säger Cecilia Widegren, som sitter i utskottet och är socialpolitisk talesperson för Moderaterna, till Drugnews.

Att en utredning 2008 såg över familjeklassning och inte valde den vägen tycker hon är historia.

– Verkligheten har förändrats sedan dess. Fler nya nätdroger flödar in, Giftinformationen får in samtal om förgiftningar, fler unga fastnar i beroende och avlider. Det krävs skarpare verktyg som familjeklassning, säger hon.

Socialutskottets majoritet uppmanar nu regeringen att skyndsamt ta fram lagförslag för snabbare klassningssystem och se över andra åtgärder för att komma till rätta med nätdrogerna.

En debatt ska hållas i riksdagen 8 april om frågan och andra olika motioner kring ANDT-frågor, inklusive nätdroger.

Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern reserverade sig mot socialutskottets beslut.

– Vi är inte emot egentligen, men tycker att klassningsfrågan behöver belysas ordentligt för att få fram fakta och kunskaper. Det är komplicerade frågor, som regeringen redan håller på att se över. Nu blir det mer ett politiskt spel från borgarna, säger Karin Rågsjö, Vänsterpartietledamot i socialutskottet, till Drugnews.

Hon tycker även andra åtgärder som fler nätpoliser kan behövas för att motverka droghandeln.

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) öppnade tidigare i år för familjeklassning som möjlighet efter haft ett par möten med experter om nätdroger. Frågan om fördelar och nackdelar bereds nu på Socialdepartementet.

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket förordar fortsatt klassning ämne för ämne, då man inte kan vara säker på att vid en gruppklassning alla ämnen uppfyller definitionen på droger (beroendeskapande och euforiserande egenskaper). Det finns även rättssäkerhetsproblem vilket gör att vid familjeklassning ett visst ämne kan fastna långa processer i domstolar för avgörande.

Mer från Accent