Narkotikadödlighet

Socialstyrelsen vill göra naloxon mer lättillgängligt

Det bör bli enklare för personer som riskerar överdos att få tag på Naloxon. Det rekommenderar Socialstyrelsen.

Naloxon är ett motgift som kan häva effekterna av opioidöverdos. I en ny rekommendation säger Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården bör erbjuda naloxon och utbildning till de som befinner sig i riskzonen.
– Nu finns alla förutsättningar på plats för att fler regioner ska kunna starta så kallade naloxonprogram som kombinerar förskrivning och utdelning av naloxon med utbildning, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör i ett pressmeddelande.

Skåne har redan ett aktivt naloxonprogram och Västra götaland ligger i startgroparna. Socialstyrelsen hoppas att fler kommer starta program och föreslår nu en satsning på utbildning för opioidberoende patienter såväl som sjuksköterskor inom kriminalvården, på sprutbytesmottagningar och LARO-mottagningar. Utbildning och läkemedel skulle kosta 12 miljoner kronor enligt Socialstyrelsens beräkningar.
– Då har vi utgått från att drygt 10 600 patienter får tillgång till två förpackningar naloxon per år, säger Stefan Brené.

Sverige har en hög narkotikadödlighet per capita jämfört med andra europeiska länder, och naloxon kan rädda liv om det används rätt. Av de mer än 900 personer som varje år mister livet till följd av överdoser har en majoritet överdoserat opioider som till exempel heroin.

De senaste åren har flera förändringar gjorts för att göra naloxon mer lättillgängligt och sedan november förra året kan motgiftet nu skrivas ut av sjuksköterskor.
– Socialstyrelsen fortsätter att stödja utvecklingen av beroendevården och kommer under 2019 bland annat att kartlägga förekomsten av samsjuklighet i psykisk ohälsa och beroendeproblematik, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

Mer från Accent