Socialchef dömd efter missbrukares död

DRUGNEWS. En tidigare enhetschef inom socialförvaltningen i Göteborg som dömts för tjänstefel efter en narkomans död fick bötesstraffet sänkt i hovrätten. Men det slås fast att han skyndsammare borde inlett utredning om tvångsvård.

Hovrätten för Västra Sverige gör i princip samma bedömning som tingsrätten och domen om ”fallet Tommy” har inväntats av Socialtjänst-Sverige. Enhetschefen hade överklagat domen om två fall av tjänstefel för att inte agerat tillräckligt skyndsamt och kraftfullt för att en 24-årig missbrukare fick vård i tid. En åtalad handläggare som anmält saken friades i tingsrätten.

24-åringens familj hade aktivt länge sökt hjälp hos socialtjänsten om förvärrat drogmissbruk, överdoser och att han borde få tvångsvård. Men istället fick han avgiftning inom öppenvård och utredningshem där han kunde skriva ut sig själv när viljan sviktade. 2004 avled han efter en överdos heroin i respirator på Östra sjukhuset i Göteborg. Inte förrän han låg i koma inleddes utredning om LVM-vård (tvångsvård) av socialtjänsten.

Hovrätten sänker enhetschefens straff från 80 till 50 dagsböter eftersom det gått sex år sedan tjänstefelen och det dröjde 3,5 år innan han åtalades, rapporterar Radio Göteborg och GP. Rätten konstaterar att det funnits tillräcklig information om 24-åringens missbruksproblem och behov av LVM-vård.

Även om enhetschefen hade en hög arbetsbelastning kan gärningarna inte bedömas som ringa, enligt hovrätten.

Drugnews/SL

Mer från Accent