Socialarbetare ska anmäla enligt lex Sarah

De som arbetar inom socialtjänsten måste bli bättre på att upptäcka fel och brister och åtgärda dem så snabbt som möjligt, enligt regeringen. Därför lägger de nu fram ett förslag till lagrådet där skyldigheten att anmäla missförhållanden enligt lex Sarah, som hittills har gällt inom omsorgen, även ska omfatta hela socialtjänsten inklusive Statens Institutionsstyrelse, SiS.

Lex Sarah skärps också på flera punkter. Dagens skyldighet att anmäla omfattar bara allvarliga missförhållanden. Enligt det nya förslaget ska alla missförhållanden anmälas till arbetsgivaren. Även påtaliga risker för missförhållanden ska anmälas.

Joanna Wågström

Mer från Accent