Sociala medier får unga att dricka mer

Sociala medier som exempelvis Facebook och Myspace får unga att dricka mer alkohol och ökar deras benägenhet att använda narkotika. Det visar en studie från Columbia-universitetet i USA.

Ungdomar som dagligen använder sociala medier som exempelvis Facebook eller Myspace är mer benägna att dricka alkohol och använda narkotika än ungdomar som inte använder sociala medier. Det visar Columbia-universitetets årliga undersökning av ungdomars och föräldrars attityder till alkohol och andra droger National Survey of American Attitudes on Substance Abuse XVI.

Ungdomar som dagligen använder sociala medier har tre gånger högre benägenhet att dricka alkohol än ungdomar som inte använder sociala medier. För narkotika är benägenheten dubbelt så hög.

Även tv-serier som vänder sig till ungdomar kan öka alkohol- och narkotikaanvändandet bland unga enligt studien. De ungdomar som följer serier som Gossip Girl, Jersey Shore eller 16 and pregnant hade dubbelt så hög benägenhet att dricka alkohol och en och en halv gång högre benägenhet att röka marijuana.

Orsaken ska enligt forskarna vara att de som ägnar sig åt de här medierna i större utsträckning sett bilder på andra ungdomar som är berusade eller använder droger.

– Sambandet mellan sociala mediers bilder på barn som är fulla, däckade eller använder droger och suggestiva ungdomsprogram och den förhöjda risken för alkohol- och drogmissbruk bland unga ger en grotesk bekräftelse till ordspråket en bild säger mer än tusen ord, säger Joseph A. Califano, grundare av The National Center on Addiction and Substance Abuse vid Columbia-universitetet i en kommentar.

Joanna Wågström

Mer från Accent