Snart kan världen få sin första globala alkoholstrategi

Tre frågor till Sven-Olov Carlsson som är president i IOGT International.

Inom Världshälsoorganisationen, WHO, pågår ett arbete med att ta fram en global alkoholstrategi för att minska den skadliga konsumtionen av alkohol i världen. Hur går det?

– Ett arbetsdokument har varit ute för konsultation hos medlemsstaterna och utifrån de synpunkterna har ett strategiförslag tagits fram. Den 18:e januari, vid WHO:s möte i Genève är det skarpt läge, då ska medlemmarna ta ställning till förslaget. Förhoppningsvis godkänns strategin, så att den kan antas vid Världshälsoförsamlingens, WHA, möte i maj.
– Jag tror att vi kan lyckas få en global strategi. Men saker kan hända. I vissa länder har alkoholindustrin ett nära samarbete med regeringen. Om deras lobbyverksamhet får effekt kan strategin försvagas.

Vad tycker du om förslaget?

– Jag tycker att strategin adresserar rätt frågeområden och den är bra som en miniminivå men den får inte urholkas.

Varför ska vi ha en global alkoholstrategi?

– Långsiktigt har det stor betydelse för då finns frågan tydligt på den internationella agendan. Strategin blir ett första steg där länderna enas om alkoholen som ett folkhälsoproblem, därifrån blir det möjligt att jobba vidare med nya steg.

Joanna Wågström

Mer från Accent