SLAN-medlemmar skådar in i framtiden på 90-årsjubileum

Igår var det exakt 90 år sedan krafterna mot alkoholens elände samlades för att öka sin styrka. För att fira möttes representanter från SLAN (Sveriges Landsråd för alkohol -och narkotikafrågor)i Riksdagen för att spana in i framtiden. För 90 år sedan var den största frågan förbud. Men vilken är den största frågan för framtidens alkoholpolitik?

Sven-Olof Carlsson.

Enligt Sven-Olov Carlsson, president för IOGT International, som var en av dagens talare, kan WHOs globala alkoholstrategi komma att bli avgörande för världens attityd till alkohol. Han lyfte upp tobaksfrågan som de senaste 25 åren gått från en icke-fråga till något ocoolt och farligt. I dag minskar rökandet och inställningen till rökning är allmänt negativ, efter enträget arbete före WHOs beslut om en tobaksstrategi.

-Det finns ingen anledning att inte tro att alkoholen kan gå samma väg. Genom ett starkt engagemang från ickestatliga organisationer världen över och att man inte ger upp, kan vad som nu är en bra strategi med potential bli ett ramverk med lagstiftning mot exempelvis alkoholreklam. Men arbetet kommer att ta tid, konstaterade Sven-Olov Carlsson som rev ned applåder för sitt anförande.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent