Legala droger

Skottland planerar lag mot legala droger

Skottlands justitieminister Paul Wheelhouse stöder ett nytt lagförslag för att komma åt problemet med legala droger.

Förslaget kommer ursprungligen från en oberoende expertgrupp som rekommenderade den skotska regeringen att ta efter Irland där försäljning av psykoaktiva droger är förbjudet. Det skriver skotska The Herald.

Ministern ska nu ta frågan till den brittiska regeringen.

– Jag hoppas att kammaren kommer att stöda slutsatserna i expertgruppens rapport och klargöra frågan om dessa droger ska vara lagliga, kartlägga de skador de orsakar och göra de som säljer dessa droger uppmärksamma på den skada de orsakar och sätta försäljarna, om nödvändigt, bakom galler hellre än bakom diskar på affärsgatorna, säger han.

Expertgruppen har också rekommenderat att mer forskning behövs för att visa på förekomst och skador orsakade av legala droger samt att en tydlig definition behöver tas fram. En parlamentarisk grupp kommer att tillsättas för att se över hur arbetet ska gå till, enligt Paul Wheelhouse.

Mer från Accent