Skolelever dricker allt mindre

Nu har de första resultaten från Stockholmsenkäten 2010 kommit och de visar glädjande att alkoholkonsumtionen har sjunkit bland niondeklassarna i huvudstaden, i synnerhet bland flickor. Även bland elever som går i gymnasiets årskurs två har konsumtionen minskat, men inte lika markant.

Minskningen är i enlighet med den trend man sett sedan 1998, då den första Stockholmsenkäten gjordes. 1998 var det bara cirka 25 procent av niondeklassarna som helt avstod från alkohol. I dag ligger siffran på runt 40 procent.

Flickor dricker dock något mer än pojkar. Barnens föräldrar har också blivit mer restriktiva med alkohol, visar undersökningen. 2002 fick 25 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna alkohol av sina föräldrar. Nu är siffran nere på 15 respektive 10 procent.

Stockholmsenkäten syftar till att kartlägga bland annat ungdomars drogvanor och ge en uppfattning om hur olika beteenden förändras över tid. Årets Stockholmsenkät har besvarats av cirka 6000 niondeklassare och drygt 5000 andraringare. Utöver Stockholms stad genomförs undersökningen i 17 andra länskommuner.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent